Εγγραφή

 

 STATE OF THE ART – ΤΟ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
 Εγγραφή στο Συνέδριο  Δωρεάν
 Εγγραφή σε Κλινικά Φροντιστήρια  30€ πλέον ΦΠΑ έκαστο

 

Το State of the Art – Το Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις 2024 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με φυσική παρουσία.

Μπορείτε να επιλέξετε να παρακολουθήσετε 1 Κλινικό Φροντιστήριο ανά ημέρα, καθώς θα πραγματοποιούνται παράλληλα.

Η δωρεάν εγγραφή σας στο Συνέδριο περιλαμβάνει:

  • Είσοδο στην κεντρική αίθουσα και στον εκθεσιακό χώρο
  • Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ
  • Συμμετοχή στην Τελετή Έναρξης
  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης