Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνία συνεδρίου

Το του Πανελλήνιου Συνεδρίου «Το Αλλεργικό Παιδί και οι Εξελίξεις – State of the Art» θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με φυσική παρουσία στις 15-18 Φεβρουαρίου 2024.

 

Τόπος διεξαγωγής

Royal Olympic Hotel
Αθανασίου Διάκου 28-34
117 43, Αθήνα

 

Γλώσσα συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

 

Φορέας Διοργάνωσης


Φειδιππίδου 41, 11527 Γουδί
2107776964 | F: 2107777693
www.allergy-collegio.gr
info@allergy.gr

 

Εταιρεία Διοργάνωσης

25ης Μαρτίου 11, 15232 Χαλάvδρι
2112105553
www.welcometravel.gr
info@welcometravel.gr

 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά 10 ημέρες μετά τη λήξη του Συνεδρίου. Δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης έχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει το 60% του Επιστημονικού προγράμματος.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες διεξαγωγής συνεδρίου: 16-18 Φεβρουαρίου 2024
Year in Review Meeting (κατόπιν πρόσκλησης): 15 Φεβρουαρίου 2024
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών: 28 Δεκεμβρίου 2023