Χαιρετισμός

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Όπως σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ζωής, έτσι και στα Συνέδρια είναι σύνηθες στις μέρες μας να προβάλλεται η ιδέα της «επιστροφής» στην “κανονικότητα”. Στην πραγματικότητα, ευχόμαστε ότι κάποια στιγμή, θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα που έφερε η πανδημία και θα επανέλθουμε στην εύρυθμη κατάσταση του παρελθόντος. Η αλήθεια όμως είναι ότι ούτε η πανδημία θα “ξεπεραστεί”, αλλά ούτε το παρελθόν ήταν τόσο ρόδινο, όσο και αν ο άνθρωπος τείνει να το εξιδανικεύει. Η ανάγκη, αλλά και η πορεία, της κοινωνικής ζωής, φέρει το βάρος της πρόσφατης εμπειρίας. Ως αποτέλεσμα, η δυναμική της ιατρικής καθημερινότητας, αλλά και η νοσολογία η ίδια, μετασχηματίζονται για να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να ανταποκριθούν. Τι έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε σήμερα; Όλα τα προβλήματα που συνεπάγεται η ταχύτατη και υπέρογκη ανάπτυξη των κοινωνιών, με χαρακτηριστικότερα τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, τις πανδημίες, τις γεωπολιτικές συγκρούσεις και την ένδεια των πόρων. Σε λιγότερο προνομιούχες χώρες, ακόμα και η πρόσβαση σε βασικά αγαθά έχει εμφανώς δυσκολέψει, γεγονός που έχουμε αρχίσει κι εμείς να το βιώνουμε.

Στη σημερινή πραγματικότητα, η βαρύτητα των αλλεργικών νοσημάτων αυξάνεται και ο ασθενής έχει μεγαλύτερη δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας. Συνεπακόλουθα, ο στόχος μας ως επαγγελματιών υγείας, δεν μπορεί παρά να είναι η μέγιστη δυνατή ανακούφιση των νοσημάτων και των επιπτώσεών τους. Η ποιότητα ζωής, από μια ομιχλώδης και απόμακρη έννοια πριν από μερικά χρόνια, έχει σήμερα χειροπιαστό νόημα και μεταφράζεται άμεσα.

Το State-of-the-Art και η ομάδα που το διοργανώνει, συνεχίζουν να προσβλέπουν στη βέλτιστη μετάδοση των εννοιών που προκύπτουν από τη συστηματική διερεύνηση και εμβάθυνση στο γνωσιακό εύρος της Αλλεργιολογίας. Δεν μας αρκεί οι καινοτόμες μας ιδέες να μας τοποθετούν στην αιχμή της επιστήμης – θεωρούμε απαραίτητο να επικοινωνήσουμε μια βαθιά κατανόηση στους γιατρούς που έχουν απαίτηση να δίνουν πραγματικές λύσεις στους ασθενείς τους.

Σας περιμένουμε!

Με εκτίμηση,

Νίκος Παπαδόπουλος
Καθηγητής Αλλεργιολογίας & Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας
τ. Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας
Μέλος Δ.Σ. Παγκόσμιας Αλλεργιολογικής Εταιρείας