Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2020

14:30 - 15:00

Εισαγωγή – Χαιρετισμός

15:00 - 18:00
Κλειστό meeting - Απαιτείται προεγγραφή

Year In Review

Προεδρείο: E. Κομπότη, Μ. Μακρής

Το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης στην αλλεργία - Κ. Παπακώστα

Βιολογικοί παράγοντες - Ι. Καναβάρου

Innate Lymphoid Cells - Α. Κοθρά

Μικροβίωμα (αναπνευστικού) - Ν. Παπαποστόλου

Νέα μόρια στη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας - Λ. Κρικώνη

Ρινοκολπίτιδες - Ν. Κόκκος

09:45 - 10:00
10:00 - 11:30

Συνεδρία 1: Επίκαιρα θέματα

Προεδρείο: Φ.Ψαρρός, Ε. Κομπότη

Αλλεργία και COVID-19 - Μηχανισμοί, Επιδημιολογία και Κατευθυντήριες Οδηγίες - Σπ. Μεγρέμης, Ν. Γ. Παπαδόπουλος

Η ιατρική εξ'αποστάσεως - βελτιστοποιώντας τα νέα πρότυπα για το ιδιωτικό ιατρείο - Εμ. Μανουσάκης

Σχήματα ανοσοθεραπείας περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλα για την COVID εποχή - Δ. Μήτσιας

11:30 - 12:00

Διάλειμμα

12:00 - 13:30

Συνεδρία 2: Δερματικές Αλλεργίες

Προεδρείο: Αλ. Κατούλης, Ν. Μήκος

Κλινικοί προβληματισμοί στο καθημερινό χειρισμό της ατοπικής δερματίτιδας - Διαδραστική συνεδρία - Ν. Δουλαδίρης

Κνίδωση στα παιδιά: Ιδιαιτερότητες στη διάγνωση και τη θεραπεία - Αικ. Χλίβα

Δερματική μαστοκυττάρωση:  αλγόριθμοι προσέγγισης από το παιδί στον ενήλικα - Χ. Φωκολώρος

14:30 - 16:00

Μεσημβρινή διακοπή

16:00 - 17:30

Συνεδρία 3: Άσκηση και Αλλεργίες

Προεδρείο: Σ. Λουκίδης, Μ. Μακρής

Άσθμα από άσκηση και βρογχόσπασμος από άσκηση - επισκόπηση - Φ. Ψαρρός

Αναφυλαξία από άσκηση - τα διάφορα πρόσωπα - επισκόπηση - Ε. Χυτήρογλου

Επιλογή αθλημάτων και προπόνηση αλλεργικών/ασθματικών αθλητών - Χ. Κουλίας

18:30 - 19:00

Διάλειμμα

20:00 - 21:00

Τελετή ‘Εναρξης

09:45 - 10:00
10:00 - 11:30

Συνεδρία 4: Lifestyle και Ατοπική πορεία

Προεδρείο: N. Γ. Παπαδόπουλος, Μ. Τσολιά

Μέτρα ατομικής προστασίας για αποφυγή αναπνευστικών λοιμώξεων - Ν. Σπυρίδης

Πως το μικροβίωμα επηρεάζει την αλλεργία και πως μπορούμε να παρέμβουμε - Γ. Κωνσταντίνου

Σκύλοι, γάτες και άλλα κατοικίδια - τι να προτείνουμε - Δ. Πετράκης

11:30 - 12:00

Διάλειμμα

12:00 - 13:30

Συνεδρία 5: Precicion medicine στην τροφική Αλλεργία

Προεδρείο: Εμ. Μανουσάκης, Φ. Σαξώνη - Παπαγεωργίου

Άμεσες χρήσεις της μοριακής διαγνωστικής στη διάγνωση, κατάταξη και χαρακτηρισμό της τροφικής αλλεργίας - Σ. Σαββατιανός

Η δοκιμασία πρόκλησης για τη διάγνωση, εκτίμηση κινδύνου και επανένταξη τροφών στο διαιτολόγιο - Σ. Κωστούδη

Σταδιακή επανένταξη τροφών σε παιδιά με τροφική αλλεργία. Πρακτικές και αλγόριθμοι - Μ. Πασιώτη

15:30 - 16:00

Διάλειμμα

16:00 - 16:30

Διαδραστική Συνεδρία – Διάγνωση περιστατικού

Προεδρείο: Π. Ξεπαπαδάκη, Χ. Γρηγορέας

Δυσλειτουργική αναπνοή - Περιγραφή περιστατικών Σ. Φούζας
16:30 - 18:00

Συνεδρία 6: Αναπνευστική Αλλεργία

Προεδρείο: Π. Ξεπαπαδάκη, Χ. Γρηγορέας

Επικαιροποιημένος αλγόριθμος αντιμετώπισης εξάρσεων άσθματος - Π. Ξεπαπαδάκη

MART θεραπεία άσθματος - είναι όλοι οι ασθενείς ικανοί/ κατάλληλοι; (Pro-Con) - Π. Μπακάκος, Ν. Γκαβογιαννάκης

Η σημασία της αντιμετώπισης της ρινοεπιπεφυκίτιδας σήμερα - Λ. Καλόγηρος

18:00 - 18:30

Διάλειμμα

09:45 - 10:00
10:00 - 11:30

Συνεδρία 7: Φαρμακευτική Αλλεργία

Προεδρείο: Η. Νικολαϊδου, Αικ. Τυλιγάδα

Πρώιμοι κλινικοί και εργαστηριακοί δείκτες σοβαρής αντίδρασης υπερευαισθησίας σε φάρμακα - Μ. Μακρής

Ο αποχαρακτηρισμός των παιδιών με "αλλεργία" στα αντιβιωτικά - Εμ. Μανουσάκης

Δερματικές εκδηλώσεις που συγχέονται με φαρμακευτικό εξάνθημα - Σ. Γρηγορίου

11:30 - 12:00

Διάλειμμα

12:30 - 14:30

Συνεδρία 8: Διαγνωστικοί αλγόριθμοι – “Επανάληψη”

Προεδρείο: Αικ. Συρίγου, Κ. Πεταλάς

Ερμηνεία και χρήση της ολικής IgE - Β. Βουκελάτου

Κνησμός χωρίς εξάνθημα - διαγνωστικός αλγόριθμος - Α. Χατζηπέτρου

Ανοσμία - διαφορική διάγνωση και χειρισμός - Ι. Κωνσταντινίδης

“Ιδιοπαθής” αναφυλαξία - διαγνωστική προσέγγιση - Κ. Πίσκου

14:30 - 15:30

Τελετή λήξης/Απονομή διακρίσεων

12:00 - 13:00
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

Δορυφορικό Συμπόσιο: Σχεδιάζοντας το μέλλον της Θεραπείας Προφύλαξης για τους ασθενείς με Κληρονομικό Αγγειοοίδημα: Η Κλινική Εμπειρία με το Lanadelumab στην Ελλάδα

Με την ευγενική χορηγία της Takeda

Προεδρείο: Μ. Σπελέτας, Φ. Ψαρρός

Η Κλινική Εμπειρία του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης ΚΑΟ με το Lanadelumab - Ε. Κομπότη

Η Κλινική μας Εμπειρία με το Lanadelumab - Μ. Σπελέτας

17:30 - 18:30
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021

Δορυφορικό συμπόσιο: 2+1 ερωτήματα για το Σοβαρό Ηωσινοφιλικό Άσθμα

Με την ευγενική χορηγία της GSK

Προεδρείο: Φ. Ψαρρός

Πώς διαχειρίζομαι τον ασθενή με Σοβαρό Άσθμα και ηωσινόφιλα 150-300cells/ml; - Αικ. Μπρίνια

Πώς διαχειρίζομαι τον ασθενή με ΣΗΑ και συνυπάρχουσες παθήσεις από το ανώτερο αναπνευστικό; - Α. Δημητρίου

Διακόπτω ή συνεχίζω τη μακροχρόνια θεραπεία με Anti-IL5 σε ασθενή με ΣΗΑ; - Εμ. Σιφναίος

18:30 - 19:30
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

Δορυφορικό Συμπόσιο: Νέες Προοπτικές στις Προκλήσεις Διαχείρισης του Άσθματος και των Συννοσηροτήτων του

Με την ευγενική χορηγία της Novartis

Προεδρείο: N. Παπαδόπουλος

Η οπτική του Πνευμονολόγου - Σ. Λουκίδης

Η οπτική του Ω.Ρ.Λ - Π. Μαραγκουδάκης

Η οπτική του Αλλεργιολόγου - Γ. Κωνσταντίνου

13:30 - 14:30
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021

Ελεύθερες Ανακοινώσεις Ι


14:30 - 15:30
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

Ελεύθερες Ανακοινώσεις ΙΙ

Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr