ΧΛΙΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αλλεργιολόγος,

Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ,
Μονάδα Αλλεργιολογίας «Δ. Καλογερομήτρος»,
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»


Ομιλίες