ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

Αλλεργιολόγος,

Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Αλλεργιολογίας “Δ. Καλογερομήτρος”,
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδίσιων Νόσων,
Π.Γ.Ν. “Αττικόν”


Συντονισμός