ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

Αλλεργιολόγος,

Επιστημονικός Συνεργάτης,
Μονάδα Αλλεργιολογίας ‘’Δ. Καλογερομήτρος’’,
Β ́Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ομιλίες