ΤΥΛΙΓΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Καθηγήτρια Πειραματικής Φαρμακολογίας,

Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Προεδρείο