Μαρίζα Τσολιά

ΤΣΟΛΙΑ ΜΑΡΙΖΑ

Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας,

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Διευθύντρια Β΄ ΠΠΚ Αθηνών


Προεδρείο