Μαρίζα Τσολιά

ΤΣΟΛΙΑ ΜΑΡΙΖΑ

Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Διευθύντρια Β΄ ΠΠΚ,
Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»

Προεδρείο