ΤΣΙΤΣΙΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Εφηβικής Ιατρικής,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ),
Β΄ΠΠΚ Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π.& Α. Κυριακού»
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι), Διευθύντρια ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας»


Συντονιστής