ΤΑΚΑ ΣΤΕΛΛΑ

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια,

Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ΠΠΚ Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»,
Ιδρύτρια και Διαχειρίστρια StArtBio P.C

Συντονιστής