ΣΥΡΙΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αλλεργιολόγος,

Συντονίστρια Διευθύντρια Τμήματος Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας «Παίδων & Ενηλίκων»,
Γ.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία»


Συντονισμός


Προεδρείο