ΣΥΡΙΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αλλεργιολόγος,

Συντονίστρια – Διευθύντρια,
Τμήμα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Παίδων & Ενηλίκων,
Γ.Ν.Ν.Θ.Α “Η Σωτηρία”


Ομιλίες