ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ψυχίατρος Παίδων & Εφήβων,

Συνεργάτης – Ερευνητής Μονάδας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ΠΠΚ Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»


Συντονιστής