ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παιδοχειρουργός,

Διευθυντής Β’ Παιδοχειρουργικής Κλινικής & Παιδοχειρουργικής Ογκολογίας,
Νοσοκομείο Μητέρα,
Πρόεδρος APLS Hellas


Συντονιστής