ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Στρατιωτικός Ιατρός,

Ειδικευόμενος Αλλεργιολογίας,
Μονάδα Αλλεργιολογίας “Δ. Καλογερομήτρος”,
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδίσιων Νόσων,
Π.Γ.Ν. “Αττικόν”


Ομιλίες