ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Αλλεργιολόγος,

Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας Β ́ΠΠΚ Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”,
Υπεύθυνος Αλλεργιολογικού Ιατρείου Κλινικής ”Άγιος Λουκάς”,
Θεσσαλονίκη


Ομιλίες