ΡΟΒΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας,

Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η Σωτηρία”


Συντονισμός