ΡΟΥΜΠΕΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Αλλεργιολόγος,

Κλινικός ανοσολόγος, Γλυφάδα
Συνεργάτης Παιδιατρικής Κλινικής Metropolitan Hospital


Ομιλίες