ΠΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αλλεργιολόγος,

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό,
Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Κύπρου


Προεδρείο