ΠΕΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αλλεργιολόγος,

Αναπληρωτής Διευθυντής,
Αλλεργιολογικό Τμήμα,
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Ομιλίες