ΠΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

Αλλεργιολόγος,

Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ ΠΠΚ Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων “Π.&Α. Κυριακού”


Ομιλίες