ΠΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

Αλλεργιολόγος,

Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
Ακαδημαικός Υπότροφος Μονάδας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ ΠΠΚ Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων “Π.&Α. Κυριακού”


Ομιλίες


Συντονισμός