ΣΑΞΩΝΗ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αλλεργιολόγος,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Αλλεργιολογίας,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Υπεύθυνη Αλλεργιολογικού Τμήματος,
Νοσοκομείο “Ιασώ Παίδων”


Προεδρείο