ΣΑΞΩΝΗ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αλλεργιολόγος,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Υπεύθυνη Αλλεργιολογικού Τμήματος,
Νοσοκομείο “Ιασώ Παίδων”


Προεδρείο