ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Επισκέπτρια Υγείας,

Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ΠΠΚ Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»,
APLS Coordinator


Συντονιστής