Δημήτρης Μήτσιας

ΜΗΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αλλεργιολόγος Παίδων & Ενηλίκων,

Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ΠΠΚ Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»

Ομιλίες