ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

Αλλεργιολόγος Παίδων & Ενηλίκων,

Συνεργάτης Αλλεργιολογικής Μονάδας
Παίδων Ιδιωτικής Κλινικής Metropolitan


Συντονισμός