Μανώλης Μανουσάκης

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αλλεργιολόγος,

Διευθυντής ΕΣΥ,
Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Β΄ΠΠΚ Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»


Ομιλίες


Προεδρείο