ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Αλλεργιολόγος,

Υπεύθυνος Αλλεργιολογικού Τμήματος,
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Συντονισμός