Μιχάλης Μακρής

ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αλλεργιολόγος,

Διευθυντής ΕΣΥ,
Υπεύθυνος Μονάδας Αλλεργιολογίας «Δ. Καλογερομήτρος»,
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Προεδρείο

Ομιλίες

Συντονιστής