ΚΩΣΤΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ

Αλλεργιολόγος,

Εξωτερικός Συνεργάτης Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη

Ομιλίες