ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αλλεργιολόγος,

Διευθυντής, Τμήμα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας,
424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως,
Θεσσαλονίκη,
Adj Assistant Professor of Pediatrics,
Allergy and Immunology,
Division of Allergy and Immunology and Jaffe Food Allergy Institute,
Icahn School of Medicine at Mount Sinai,
New York City, NY, USA


Ομιλίες