ΚΡΙΚΩΝΗ ΛΥΔΙΑ

Ειδικευόμενη Αλλεργιολογίας,

Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ΠΠΚ Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”


Ομιλίες