ΚΟΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ειδικευόμενη Αλλεργιολογίας,

Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ΠΠΚ Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»


Ομιλίες