ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας,

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Ομιλίες