ΚΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας,

Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Διευθυντής Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Προεδρείο