ΚΑΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας,

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Διευθυντής Β’ Πανεπιστημιακής Κλινικής Δερματικών και Αφροδίσιων Νόσων,
Π.Γ.Ν. “Αττικόν”

Προεδρείο