ΚΑΤΩΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διευθυντής Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής,

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΩΡΛ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


Ομιλίες