ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΗΛΙΑΣ

Αιματολόγος,

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης,
Διευθυντής ΕΣΥ,
Αιματολογικό Εργαστήριο-Τμήμα Αιμοδοσίας-Ιατρείο Αιμόστασης,
Π.Γ.Ν. “Αττικόν”,
Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Αιμόστασης Ε.Α.Ε.


Ομιλίες