ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αλλεργιολόγος,

Αντιπτέραρχος( ΥΙ) ε.α., τ. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας

Προεδρείο