ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στρατιωτικός Ιατρός - Αλλεργιολόγος,

Επιμελητής Αλλεργιολογικού Τμήματος,
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Ομιλίες