ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αλλεργιολόγος,

Στρατιωτικός Ιατρός,
Επιμελητής Αλλεργιολογικού Τμήματος,
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Ομιλίες