ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αλλεργιολόγος,

Επιμελητής Αλλεργιολογικού Τμήματος,
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Συντονισμός