ΓΙΑΒΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Αλλεργιολόγος,

Διευθύντρια Αλλεργιολογικού Τμήματος,
Ιατρικό Κέντρo Αθηνών

Συντονισμός