ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

Αλλεργιολόγος,

Επιμελήτρια Α’,
Μονάδα Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ΠΠΚ Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»


Συντονισμός

  • Ελεύθερες Ανακοινώσεις Ι