ΦΩΚΟΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ειδικευόμενος Αλλεργιολογίας,

Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Μονάδα Αλλεργιολογίας «Δ. Καλογερομήτρος»,
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ομιλίες

Συντονιστής