Νίκος Δουλαδίρης

ΔΟΥΛΑΔΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αλλεργιολόγος,

Επιμελητής Α΄,
Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Β΄ΠΠΚ Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού»


Ομιλίες