Νίκος Δουλαδίρης

ΔΟΥΛΑΔΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αλλεργιολόγος,

Διεθυντής ΕΣΥ,
Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Β΄ΠΠΚ Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων “Π.&Α. Κυριακού”


Ομιλίες