ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αλλεργιολόγος Παίδων-Ενηλίκων,

Συνεργάτης Precision Medicine Clinic Θεσσαλονίκης,
Αλλεργιολογικό Ιατρείο-Βέροια


Προεδρείο