ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αλλεργιολόγος Παίδων & Ενηλίκων,

Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Αλλεργιολογίας “Δ. Καλογερομήτρος”,
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδίσιων Νόσων, Π.Γ.Ν. “Αττικόν”,
Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών


Ομιλίες