ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Πνευμονολόγος,

Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική,
Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η Σωτηρία»


Ομιλίες