ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

Αλλεργιολόγος,

Επιμελητής Α’ ΕΣΥ, 
Μονάδα Αλλεργιολογίας “Δ. Καλογερομήτρος”,
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»


Ομιλίες