Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020
07.00 - 08.00
Open Gym
Open entry
07.00 - 11.00
Mark Moreau
Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.

Zumba
Advanced
08.00 - 09.00
Emma Brown
Open Gym
Open entry
07.00 - 09.00
Mark Moreau
Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.
Open Gym
Open entry
07.00 - 11.00
Mark Moreau
Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
Body Building
Weightlifting
11.00 - 13.00
Kevin Nomak
12.00 - 13.00
Body Building
Weightlifting
12.30 - 14.00
Kevin Nomak
13.00 - 14.00
Body Building
Body works
13.00 - 15.00
Kevin Nomak
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Zumba
Preschool class
15.00 - 16.00
Emma Brown
ZumbaBasic exercises for kids.
Zumba
Preschool class
15.00 - 16.00
Emma Brown
ZumbaBasic exercises for kids.
16.00 - 17.00
Cardio Fitness
High impact
16.00 - 17.00
Trevor Smith
Cardio Fitness
High impact
16.00 - 17.00
Trevor Smith
17.00 - 18.00
Zumba
Fitness and fun
17.00 - 18.30
Emma Brown
Zumba
Fitness and fun
17.00 - 18.30
Emma Brown
18.00 - 19.00
Body Building
Weightlifting
18.00 - 19.30
Kevin Nomak
19.00 - 20.00

Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020

 • Open Gym
  07.00 - 11.00
 • Zumba
  08.00 - 09.00
 • Cardio Fitness
  16.00 - 17.00
 • Body Building
  18.00 - 19.30

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

 • Open Gym
  07.00 - 09.00
 • Body Building
  12.30 - 14.00
 • Zumba
  15.00 - 16.00
 • Zumba
  17.00 - 18.30

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020

 • Zumba
  15.00 - 16.00
 • Cardio Fitness
  16.00 - 17.00
 • Zumba
  17.00 - 18.30

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

 • Open Gym
  07.00 - 11.00
 • Body Building
  11.00 - 13.00
 • Body Building
  13.00 - 15.00
Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020
11.00 - 12.00
Body Building
Weightlifting
11.00 - 13.00
Kevin Nomak
12.00 - 13.00
Body Building
Weightlifting
12.30 - 14.00
Kevin Nomak
13.00 - 14.00
Body Building
Body works
13.00 - 15.00
Kevin Nomak
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Body Building
Weightlifting
18.00 - 19.30
Kevin Nomak
19.00 - 20.00

Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020

 • Body Building
  18.00 - 19.30

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

 • Body Building
  12.30 - 14.00

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

 • Body Building
  11.00 - 13.00
 • Body Building
  13.00 - 15.00
No events hours available!
Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020
16.00 - 17.00
Cardio Fitness
High impact
16.00 - 17.00
Trevor Smith
Cardio Fitness
High impact
16.00 - 17.00
Trevor Smith

Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020

 • Cardio Fitness
  16.00 - 17.00

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020

 • Cardio Fitness
  16.00 - 17.00
No events hours available!
Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020
07.00 - 08.00
Open Gym
Open entry
07.00 - 11.00
Mark Moreau
Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.
Open Gym
Open entry
07.00 - 09.00
Mark Moreau
Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.
Open Gym
Open entry
07.00 - 11.00
Mark Moreau
Open GymOpen entry to the fitness room with wide variety of equipment.
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00

Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020

 • Open Gym
  07.00 - 11.00

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

 • Open Gym
  07.00 - 09.00

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

 • Open Gym
  07.00 - 11.00
Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020
08.00 - 09.00
Zumba
Advanced
08.00 - 09.00
Emma Brown
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Zumba
Preschool class
15.00 - 16.00
Emma Brown
ZumbaBasic exercises for kids.
Zumba
Preschool class
15.00 - 16.00
Emma Brown
ZumbaBasic exercises for kids.
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Zumba
Fitness and fun
17.00 - 18.30
Emma Brown
Zumba
Fitness and fun
17.00 - 18.30
Emma Brown
18.00 - 19.00

Πέμπτη 23 Ιανουάριου 2020

 • Zumba
  08.00 - 09.00

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

 • Zumba
  15.00 - 16.00
 • Zumba
  17.00 - 18.30

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020

 • Zumba
  15.00 - 16.00
 • Zumba
  17.00 - 18.30
No events hours available!
No events available!
Copyright 2019. All rights reserved | Created by your-website.gr