Κλινικό Φροντιστήριο VII: Οξύ και χρόνιο στρες – πως επηρεάζουν την αλλεργία και πως μπορούμε να παρέμβουμε

Feb 6, 2021

09:00

45min

Στόχοι Μαθήματος:

Με την παρακολούθηση του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν πώς το οξύ και χρόνιο στρες επηρεάζουν την αλλεργία και πώς μπορούμε να παρέμβουμε.

  • Συντονισμός:

    Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
    Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr