Βασική έρευνα στην Αλλεργιολογία – Το βήμα στους φοιτητές

Feb 5, 2021

14:30

1h

Προεδρείο:

Π. Ξεπαπαδάκη, Ν. Παπαδόπουλος


Ομιλίες:

Η πορεία της ολικής IgΕ στο χρόνο ως δείκτης αλλεργικών νοσημάτων – N. Κατσανάκης

Στοχεύοντας στη βέλτιστη καταγραφή των διαδικασιών πρόκλησης σε παιδιά με τροφική αλλεργία: Αποτελέσματα κλινικού audit – Κ. Ζεκολάρι, Ι. Ζησιμόπουλος

Η ποιότητα ζωής των παιδιών με αναφερόμενη αλλεργία στους ξηρούς καρπούς, και η σχέση της με το είδος του καρπού – Μ. Σάββα

Αλλεργιολογία: μία δυναμικά εξελισσόμενη ειδικότητα: πρόγραμμα εκπαίδευσης, δυνατότητες/προοπτικές – Ν. Παπαδόπουλος

Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr