Συνεδρία 8: Νέα ανοσολογική γνώση από την COVID λοίμωξη και τον εμβολιασμό

Feb 20, 2022

12:00

2h


Προεδρείο:

Ν.Γ Παπαδόπουλος, Αν. Γερμενής


Ομιλίες:

Απο τη μεριά του Ρευματολόγου – Π. Βλαχογιαννόπουλος

Στόχοι μάθησης

Με την παρακολούθηση της ομιλίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν την πορεία των στοιχείων του εμβολίου από τον μυ μέχρι την παρουσίασή του στα Τ- και Β- λεμφοκύτταρα
 • Να ενημερωθούν για τις επιπτώσεις της λοίμωξης COVID-19 σε ασθενείς με συστηματικά αυτοάνοσα ρευματολογικά νοσήματα
 • Να κατατοπιστούν ως προς την αποτελεσματικότητα και τις ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα

 • Από τη μεριά του Αιματολόγου – Ηλ. Κυριάκου

  Στόχοι μάθησης

  Με την παρακολούθηση της ομιλίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τα κριτήρια διάγνωσης του συνδρόμου VITT
 • Να γνωρίζουν τον θεραπευτικό χειρισμό των ασθενών με σύνδρομο VITT
 • Να γνωρίζουν τον μηχανισμό της ανοσοθρόμβωσης στην COVID-19 λοίμωξη

 • Από τη μεριά του Αλλεργιολόγο – Μ. Πασαλή

  Στόχοι μάθησης

  Με την παρακολούθηση της ομιλίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τους μηχανισμούς που μπορεί να οδηγήσουν σε αναφυλαξία από εμβόλια έναντι SARS-CoV-2
 • Να είναι σε θέση να συμβάλλουν μέσω της παραπάνω γνώσης στη μείωση του φόβου για την ασφάλεια των εν λόγω εμβολίων, με κατάλληλη συμβουλευτική ή παραπομπή σε Ειδικό Αλλεργιολόγο

 • Από τη μεριά του Παιδίατρου – Δ. Μαρίτση

  Στόχοι μάθησης

  Με την παρακολούθηση της ομιλίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για την έγκαιρη διάγνωση του πολυσυστηματικού φλεγμονώδους συνδρόμου (MIS-C) το οποίο αποτελεί ανοσολογική επιπλοκή της λοίμωξης από SARS-COV-2
 • Να κατανοήσουν τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που το προκαλούν
 • Να αφομοιώσουν τους βασικούς άξονες της θεραπευτικής προσέγγισης του συνδρόμου
 • Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
  Copyright 2022. All rights reserved | Created by your-website.gr