Συνεδρία 7: Φαρμακευτική αλλεργία

Feb 7, 2021

10:00

1h 30m

Στόχοι μάθησης:

Με την παρακολούθηση της συνεδρίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις στα φάρμακα
 • Να είναι ενημερωμένοι σχετικά με την προσπέλαση και τον χειρισμό παιδιών με αλλεργία στα αντιβιοτικά
 • Να μπορούν να αναγνωρίζουν δερματικές εκδηλώσεις που μιμούνται ή συγχέονται με φαρμακευτική αλλεργία

 • Προεδρείο:

  Η. Νικολαϊδου, Αικ. Τυλιγάδα


  Ομιλίες:

  Πρώιμοι κλινικοί και εργαστηριακοί δείκτες σοβαρής αντίδρασης υπερευαισθησίας σε φάρμακα – Μ. Μακρής

  Ο αποχαρακτηρισμός των παιδιών με “αλλεργία” στα αντιβιωτικά – Εμ. Μανουσάκης

  Δερματικές εκδηλώσεις που συγχέονται με φαρμακευτικό εξάνθημα – Σ. Γρηγορίου

  Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
  Copyright 2020. All rights reserved | Created by your-website.gr