Συνεδρία 7: Φαρμακευτική αλλεργία

Feb 7, 2021

10:00

1h 30m


Προεδρείο:

Αικ. Τυλιγάδα, Ν. Μήκος


Ομιλίες:

Σύνδρομο Πολλαπλής Φαρμακευτικής αλλεργίας: μύθοι και πραγματικότητα – Ε. Χυτήρογλου

Στόχοι μάθησης

Με την παρακολούθηση της ομιλίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζουν το σύνδρομο πολλαπλής φαρμακευτικής αλλεργίας και τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με το συγκεκριμένο σύνδρομο
 • Να κατανοούν υποκείμενους ανοσολογικούς μηχανισμούς και να μπορούν να διαχωρίζουν το σύνδρομο από άλλες αντιδράσεις
 • Να κατανοούν τον ρόλο του ειδικού αλλεργιολογικού ελέγχου στη διαγνωστική προσπέλαση ασθενών με αναφερόμενες αντιδράσεις σε πολλαπλά φάρμακα

 • Απευαισθητοποίηση σε χημειοθεραπευτικά και βιολογικούς παράγοντες – Μ. Μακρής

  Στόχοι μάθησης

  Με την παρακολούθηση της ομιλίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν την επικαιροποιημένη θέση της απευαισθητοποίησης στη φαρμακευτική αλλεργία
 • Να γνωρίσουν σημαντικές παραμέτρους στην εφαρμογή της στην κλινική πράξη
 • Να εξοικειωθούν με τον χειρισμό των αντιδράσεων και την περαιτέρω διαχείριση των ασθενών

 • Αλλεργικές αντιδράσεις στα εμβόλια του COVID-19. Η εμπειρία 4 δισεκατομμυρίων δόσεων. – Αικ. Συρίγου

  Στόχοι μάθησης

  Με την παρακολούθηση της ομιλίας οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

 • Να πληροφορηθούν για την επίπτωση των αλλεργικών αντιδράσεων στα εμβόλια κατά της COVID-19
 • Να γνωρίζουν πώς να διερευνήσουν πιθανές αναφερόμενες αλλεργικές αντιδράσεις στα εμβόλια κατά της COVID-19
 • Να είναι σε θέση να ενημερώσουν σωστά τα άτομα με αλλεργικά νοσήματα που πρόκειται να υποβληθούν σε εμβολιασμό για την COVID-19, καθώς και να καθοδηγήσουν μετά από την κατάλληλη διερεύνηση τα άτομα με αναφερόμενες αλλεργικές αντιδράσεις στο εμβόλιο για την COVID-19 ως προς το πώς θα ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους

 • Μόρια συνεχιζόμενης κατάρτισης
  Copyright 2022. All rights reserved | Created by your-website.gr